In het HBSC-onderzoek wordt samengewerkt door de Universiteit Utrecht (afdeling Algemene Sociale Wetenschappen), het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast zijn er veel andere organisaties die gebruik maken van de kennis die uit het onderzoek voortkomt. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Leefstijlmonitor

De cijfers die voortkomen uit HBSC-onderzoek, worden gebruikt in de Leefstijlmonitor, waarin gegevens worden verzameld over de leefstijl van de bevolking van 0 tot 99 jaar. De Leefstijlmonitor wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Koppeling aan Peilstationsonderzoek Scholieren 

Het HBSC-onderzoek is afgestemd op het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut. Vanwege deze afstemming, komt elke twee jaar nieuwe, goed vergelijkbare informatie beschikbaar over het middelengebruik van jongeren in Nederland.

GGD’s

Dit jaar nemen de GGD’en de werving van de scholen in het voortgezet onderwijs voor hun rekening om te voorkomen dat klassen dubbel gevraagd worden. Lees hier meer over de afstemming met de GGD’en. Lokale GGD’s kunnen de beschikking krijgen over de resultaten van het HBSC-onderzoek. Daardoor kunnen zij het welzijn, de gezondheid, het gedrag en de sociale omgeving van jongeren in hun regio vergelijken met die van andere Nederlandse jongeren. Dat kan helpen bij het evalueren van lokaal beleid.

Professionals

Professionals die werken met jongeren kunnen door de resultaten van het HBSC-onderzoek op de hoogte blijven van het welzijn van Nederlandse jongeren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) maakt gebruik van onze gegevens en communiceert naar onderwijsinstellingen en jeugdzorgprofessionals over bijvoorbeeld beweging, mediagebruik, welbevinden en seksueel gedrag van jongeren.

WHO en UNICEF

Het HBSC-onderzoek is internationaal vergelijkend: Het wordt ook in ongeveer 40 andere landen uitgevoerd. De resultaten worden dan ook gebruikt door internationale organisaties die zich bezighouden met het monitoren van de gezondheid en het welzijn van jongeren in Europa. De WHO geeft iedere vier jaar een rapport uit met internationale resultaten en gebruikt dit rapport ook bij het ontwikkelen van Europees beleid. UNICEF gebruikt de resultaten van het HBSC-onderzoek in Report Cards, die een overzicht geven van het welzijn van jongeren in landen wereldwijd.