In het HBSC-Nederland onderzoek wordt samengewerkt door medewerkers van de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Onderzoeksleiders

Dr. Gonneke Stevens

Gonneke Stevens is de projectleider van HBSC Nederland namens de Universiteit Utrecht. Naast de algehele coördinatie van het HBSC-onderzoek houdt zij zich met name bezig met onderzoek naar de samenhang tussen migratie, sociaal economische status en de (mentale) gezondheid van jongeren.

Drs. Saskia van Dorsselaer

Saskia van Dorsselaer is namens het Trimbos-instituut de co-projectleider van het HBSC-onderzoek. Ze coördineert de dataverzameling en levert expertise op het gebied van middelengebruik en psychische gezondheid.

Medewerkers

Dr. Margreet de Looze

Margreet de Looze is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de sociale en culturele context van risicogedrag en welzijn.

Prof. Dr. Wilma Vollebergh

Wilma Vollebergh is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht en is expert op het gebied van middelengebruik, verslaving, en psychische problemen bij jongeren.

Prof. Dr. Tom ter Bogt

Tom ter Bogt is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt jeugdculturen en muziek en hun samenhang met het gedrag van jongeren.

Dr. Regina van den Eijnden

Regina van den Eijnden is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Haar kernthema is (sociale) media en de invloed daarvan op de psychosociale ontwikkeling van jongeren.

Dr. Simone de Roos

Simone de Roos is lid van het HBSC-team namens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze onderzoekt het psychosociaal welzijn van jongeren, in het bijzonder jongeren die opgroeien met een ziek of gehandicapt gezinslid.

Dr. Karin Monshouwer

Karin Monshouwer is lid van het HBSC-team namens het Trimbos-instituut. Ze levert expertise op het gebied van middelengebruik en ondersteunt de samenwerking tussen het HBSC-onderzoek en het zusteronderzoek Peilstationsonderzoek Scholieren.

Maartje Boer, MSc

Maartje Boer is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Als promovenda onderzoekt zij de relatie tussen persoons- en gedragskenmerken en problematisch sociale mediagebruik bij jongeren.

Elisa Duinhof, MSc

Elisa Duinhof is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Als promovenda onderzoekt zij de samenhang tussen geslacht, migratieachtergrond, opleidingsniveau en de psychische gezondheid van jongeren.