In 2017 hebben in totaal 1588 basisschoolleerlingen en 6718 middelbare scholieren meegedaan aan het HBSC-onderzoek. De kenmerken van de steekproef komen overeen met de kenmerken van de totale populatie schoolgaande jongeren in Nederland tussen de 11 en de 16 jaar oud. De resultaten van het HBSC-onderzoek zijn daarom representatief voor deze groep.  In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de steekproef te vinden.