In 2021 voert de GGD een extra Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis. De GGD wil op lokaal en regionaal niveau een actueel beeld krijgen over een breed scala van gezondheidsgedrag van jongeren in deze twee leerjaren. Het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren selecteert per school 3 tot 5 klassen en neemt daarbij álle leerjaren op het voortgezet onderwijs mee. Het bevat verdiepende vragen over de gezondheid, het welzijn, de sociale omgeving én de schoolbeleving. Naast een landelijk doel maakt Gezondheid en Welzijn van Scholieren deel uit van het internationale HBSC-onderzoek waarbij de positie van Nederlandse jongeren kan worden vergeleken met die van jongeren in andere Europese landen. Zowel de Gezondheidsmonitor Jeugd en het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren zijn belangrijk.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit op gemeentelijk niveau, waarbij alle scholen in de regio worden uitgenodigd om mee te doen. Er is afgesproken met de GGD’en dat de enkele klassen die voor Gezondheid en Welzijn van Scholieren worden geselecteerd, niet aan het onderzoek van de GGD meedoen. Zo worden leerlingen niet dubbel bevraagd.