Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leerlingen van groep 8 van de basisschool. Bij deelname komt er een onderzoeksassistente langs die het onderzoek verder verzorgt. De leerlingen vullen klassikaal een schriftelijke vragenlijst in en dit duurt ongeveer 45 minuten. Vooraf worden de ouders geïnformeerd met een brief of mail. Als ouders bezwaar hebben tegen deelname van hun kind aan dit onderzoek, kunnen zij dit kenbaar maken bij de leerkracht van hun kind (i.v.m. de privacy kan deze afmelding niet aan het Trimbos-instituut worden doorgegeven). De leerkracht houdt bij welke leerlingen niet meedoen. Het kind vult dan de vragenlijst niet in.

U kunt hieronder de folder downloaden, zodat u deze nog eens kunt nalezen.


Hier vindt u de veelgestelde vragen en het tijdspad van het onderzoek.

Weet u al of uw school mee wil doen aan ons onderzoek? Geef dit aan via dit antwoordformulier.