Het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren is een landelijk onderzoek naar gezondheid en riskant gedrag onder Nederlandse scholieren. Doet de school van uw kind mee met dit onderzoek? Bekijk dan hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

De school van uw kind doet mee aan dit onderzoek. Dat betekent dat we aan leerlingen uit 3 tot 5 klassen vragen om één keer een digitale vragenlijst in te vullen. Uw kind zit in één van deze klassen.
Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2021. U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw kind om te vragen op welke dag het onderzoek plaatsvindt.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en preventieprogramma’s, zoals de Gezonde School en de Rookvrije Generatie.
Roken en alcoholgebruik is slechts één van de onderwerpen van het onderzoek. Daarnaast besteedt het onderzoek ook aandacht aan andere onderwerpen, zoals gezond eten, bewegen, gebruik van sociale media, gamen en welbevinden. Tien tot vijftien jaar geleden kwam overigens roken en alcohol drinken ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nog meer voor en door ons onderzoek konden we zien dat dit afnam. Het is belangrijk om te blijven monitoren of dit zo blijft.
Wilt u niet dat uw kind meedoet met het onderzoek? U kunt dit dan doorgeven aan de mentor van uw zoon of dochter (i.v.m. de privacy kunt u de afmelding niet aan het Trimbos-instituut doorgeven). Uw zoon of dochter vult de vragenlijst dan niet in. Indien u uw kind niet afmeldt, zullen wij uw kind vragen om de vragenlijst in te vullen. Uw kind kan ook zelf besluiten niet mee te doen. Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het onderzoek.
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Per school doen ongeveer 100 leerlingen mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Bovendien worden de gegevens zo verzameld dat ze niet te herleiden zijn naar leerlingen, klassen of de school. Op deze manier beschermen wij de anonimiteit. In het voorjaar van 2022 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.
De vragenlijst is anoniem, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat uw zoon of dochter zijn/haar naam niet invult en dat er ook geen andere informatie zal worden gevraagd die naar uw zoon of dochter herleidbaar is. Gegevens die worden gepubliceerd zullen dan ook niet te herleiden zijn tot een bepaalde leerling, klas of school. Ook de school zal geen resultaten over uw kind ontvangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacy protocol.
Er wordt zeker rekening gehouden met corona tijdens de afname van de vragenlijsten. Van te voren stemt de onderzoeksassistent met de leerkracht af wat is toegestaan. U kunt hierbij denken aan met een mondkopje door de klas lopen.
Per school ondervragen wij 3-5 klassen, en voor de oudervragenlijst ondervragen wij alle ouders van gehele school. Het kan dus zijn dat uw kind niet heeft meegedaan aan het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren, maar u wel een uitnodiging krijgt voor de oudervragenlijst. U vindt hier meer informatie over het onderzoek.