Het is belangrijk om te vermelden dat dit een tijdspad is onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

 

April/ mei 2021

Scholen worden uitgenodigd voor deelname aan het Gezondheid en Welzijn van Scholieren onderzoek door de GGD of door het Trimbos-instituut. Ook scholen die besluiten om niet deel te nemen aan het onderzoek worden verzocht via het antwoordformulier enkele vragen over de school te beantwoorden. U kunt dit antwoordformulier hier invullen. Deze informatie is belangrijk voor ons onderzoek om zo zicht te krijgen op welke scholen we mogelijk missen in ons onderzoek. 

 

Augustus 2021

Deelnemende middelbare scholen ontvangen een formulier met het verzoek om hierop het overzicht van alle klassen (klasnamen, niet de namen van leerlingen) van alle leerjaren in te vullen. Dit overzicht is nodig om de klassen willekeurig te kunnen selecteren.

 

Oktober en november 2021

Als de school meedoet met het onderzoek wordt er door het Trimbos-instituut contact opgenomen om een afspraak te maken voor de afname van de online vragenlijsten. Indien het nog niet mogelijk is om de scholen te bezoeken wegens de coronamaatregelen, passen we de dataverzameling aan. Ook ontvangt de school een brief of mail waarmee ouders van tevoren geïnformeerd kunnen worden over het onderzoek.

 

Een medewerker van het Trimbos-instituut komt de afname van de vragenlijsten in de klassen begeleiden.

 

Voorjaar 2022

Scholen ontvangen het landelijk onderzoeksrapport.

Er wordt een Webinar georganiseerd voor de deelnemende scholen waarbij experts op het gebied van gezondheid en welzijn van scholieren zullen spreken over de nieuwste bevindingen uit het onderzoek en wat dit betekent voor jongeren en scholen.