Het is belangrijk om te vermelden dat dit een tijdspad is onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

 

April/mei 2021

Scholen worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Ook scholen die besluiten om niet deel te nemen aan het onderzoek worden verzocht via het antwoordformulier enkele vragen over de school te beantwoorden. U kunt dit antwoordformulier hier invullen. Deze informatie is belangrijk voor ons onderzoek om zo zicht te krijgen op welke scholen we mogelijk missen in ons onderzoek. 

 

Oktober en november 2021

Als de school meedoet met het onderzoek wordt de school gebeld om een afspraak te maken voor de afname van de vragenlijsten. Indien het nog niet mogelijk is om de scholen te bezoeken vanwege de coronamaatregelen, passen we de dataverzameling aan. Ook ontvangt de school een brief of mail waarmee ouders van tevoren geïnformeerd kunnen worden over het onderzoek.

 

Een medewerker van het Trimbos-instituut komt de vragenlijsten in de klassen afnemen. Als dank geven we na afloop van het onderzoek aan alle deelnemende basisscholen een aantal nummers van het tijdschrift Quest Junior.

 

Voorjaar 2022

Scholen ontvangen het landelijk onderzoeksrapport.