Het onderzoek vindt plaats in oktober en november 2021. Een onderzoeksassistent maakt een afspraak om het onderzoek in de klas uit te voeren. De leerlingen vullen de vragenlijsten online (of op papier) en klassikaal in. Dit duurt één lesuur per deelnemende klas. Afhankelijk van de grootte van de school selecteren wij 3 tot 5 klassen voor deelname aan het onderzoek. De afname van de vragenlijst gebeurt strikt vertrouwelijk. Leerlingen worden niet gevraagd naar hun naam, niet bij het inloggen en niet in de vragenlijst. Onze ervaring is dat jongeren het leuk vinden om mee te doen, omdat de vragen over hun eigen ervaringen gaan.

Vooraf worden ouders geïnformeerd met een brief of mail. Als ouders bezwaar hebben, kunnen ze dat laten weten aan de school (i.v.m. de privacy kan deze afmelding niet aan het Trimbos-instituut worden doorgegeven). De docent of mentor houdt bij welke leerlingen niet meedoen. Het kind vult dan de vragenlijst niet in.

De ouders worden ook uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen over o.a. de opvoeding van hun kind en regels en normen rondom middelengebruik.  

U kunt hieronder de folder downloaden, zodat u deze nog eens kunt nalezen.


Hier vindt u de afstemming met de GGD, de veelgestelde vragen en het tijdspad van het onderzoek. 

Weet u al of uw school mee wil doen aan ons onderzoek? Geef dit aan via dit antwoordformulier