Veel gestelde vragen

We hebben een steekproef getrokken uit alle middelbare scholen in Nederland (afkomstig van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs). Uw school is geselecteerd voor deelname.
Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld van de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren. Uw deelname is dus erg belangrijk! Uw deelname draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals de Gezonde School, NIX18 campagne en Rookvrije Generatie.
De ervaring leert dat het veel tijd kost om scholen te benaderen voor deelname aan het onderzoek in oktober en november 2021. Na de zomervakantie is die tijd te kort. Vandaar dat we in het voorjaar beginnen met het uitnodigen van scholen.
Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2021. De school wordt gebeld door een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut om hiervoor een afspraak te maken.
Voor de uitvoering van het onderzoek in tijden van de coronacrisis houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en passen de dataverzameling indien nodig aan. U kunt bijvoorbeeld denken aan een afname in een digitale les waarbij de onderzoeksassistent digitaal aanwezig is om eventuele vragen van leerlingen te beantwoorden.
Het kost u niet veel tijd. Er komt een onderzoeksassistent langs die het onderzoek uitvoert. De assistent maakt de afspraken met de school op een tijdstip dat het de school goed uitkomt.
Dat heeft te maken met de representativiteit. Door willekeurig te kiezen uit de lijst met klassen hebben alle leerlingen dezelfde kansen om met het onderzoek mee te doen. Afhankelijk van de grootte van de school selecteren wij 3 tot 5 klassen voor deelname aan het onderzoek.
In het najaar vindt zowel een extra Gezondheidsmonitor Jeugd plaats, als het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren. Om te voorkomen dat klassen dubbel bevraagd worden, is er met de GGD’en afgesproken dat zij de werving van beide onderzoeken op zich nemen. Voor het verdere verloop van het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren zal het Trimbos-instituut contact met u opnemen.
De GGD wil op lokaal en regionaal niveau een actueel beeld krijgen over een breed scala van gezondheidsgedrag van jongeren in klas 2 en 4. Het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren bevraagt de hele leeftijdsgroep van 11 tot en met 18 jaar met verdiepende vragen over de gezondheid en het welbevinden van scholieren. Bovendien komen er meer onderwerpen aan bod, zoals mentale gezondheid, sociale relaties en schoolstress. Hiermee gaan we met dit onderzoek meer in op de achtergronden van gezondheidsgedrag. Beide onderzoeken zijn daarom belangrijk. Bij ‘Afstemming met de GGD’ kunt u terugvinden hoe de twee onderzoeken op elkaar zijn afgestemd.
Scholen krijgen een brief die ze aan de ouders kunnen verstrekken. Met deze brief worden ouders geïnformeerd over het onderzoek. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, kunnen dit kenbaar maken bij de leerkracht. Het kind neemt dan niet deel aan het onderzoek.
Als uw school meedoet, ontvangt u het landelijk onderzoeksrapport. Daarnaast wordt er een Webinar georganiseerd voor de deelnemende scholen waarbij experts op het gebied van gezondheid en welzijn van scholieren zullen spreken over de nieuwste bevindingen uit het onderzoek en wat dit betekent voor jongeren en scholen. Door deelname draagt u bovendien bij aan de onderbouwing van landelijke beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals de Gezonde School, de NIX18 campagne en de Rookvrije Generatie.
Fijn dat uw school wil meedoen aan het onderzoek! U kunt zich aanmelden bij 'Doet u mee? '.
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Per school doen ongeveer 100 leerlingen mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Bovendien worden de gegevens zo verzameld dat ze niet te herleiden zijn naar leerlingen, klassen of de school. Op deze manier beschermen wij de anonimiteit. In het voorjaar van 2022 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.
De privacy van de leerlingen en school wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling of die van de school. De gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen of scholen. Bekijk onder 'Privacy' ons privacy protocol met daarin achtergrondinformatie voor scholen en ouders over privacy en persoonsgegevens.