Veel gestelde vragen

We hebben een steekproef getrokken uit alle basisscholen in Nederland (afkomstig van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs). Uw school is geselecteerd voor deelname.
Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld van de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren. Uw deelname is dus erg belangrijk! Uw deelname draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals de Gezonde School, NIX18 campagne en Rookvrije Generatie.
De ervaring leert dat het veel tijd kost om scholen te benaderen voor deelname aan het onderzoek in oktober en november 2021. Na de zomervakantie is die tijd te kort. Vandaar dat we in het voorjaar beginnen met het uitnodigen van scholen.
Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2021. De school wordt gebeld door een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut om hiervoor een afspraak te maken.
Voor de uitvoering van het onderzoek in tijden van de coronacrisis houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en passen de dataverzameling indien nodig aan. U kunt hierbij denken aan het opsturen van de vragenlijsten waarbij de onderzoeksassistent digitaal aanwezig is om eventuele vragen van leerlingen te beantwoorden of een digitale afname.
De vragen zijn geschikt voor kinderen van groep 8 en de onderzoeksassistent zal in de klas aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Na afloop krijgen de kinderen een kaartje met het adres en telefoonnummer van de Kindertelefoon voor het geval zij de behoefte hebben om over problemen te praten met een neutraal persoon.
Het kost u niet veel tijd. Het gaat alleen om leerlingen van groep 8. Bij meerdere groepen 8 is deelname van één groep voldoende. Bij verticale groepen vragen wij deelname van alleen leerlingen uit groep 8. Er komt een onderzoeksassistent langs die het onderzoek uitvoert. De assistent maakt de afspraken met de school op een tijdstip dat het de school goed uitkomt. Leerlingen vullen gedurende 45 minuten een vragenlijst op papier in.
Roken en alcoholgebruik is slechts één van de onderwerpen van het onderzoek. Daarnaast besteedt het onderzoek ook aandacht aan andere onderwerpen, zoals gezond eten, bewegen, gebruik van sociale media, gamen en welbevinden. Tien tot vijftien jaar geleden kwam overigens roken en alcohol drinken ook op de basisschool nog wel voor en door ons onderzoek konden we zien dat dit afnam. Het is belangrijk om te blijven monitoren of dit zo blijft.
Scholen krijgen een brief of mail die ze aan de ouders kunnen verstrekken. Met deze brief of mail worden ouders geïnformeerd over het onderzoek. Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, kunnen dit kenbaar maken bij de leerkracht. Het kind neemt dan niet deel aan het onderzoek.
Als uw school meedoet, ontvangt u het landelijk onderzoeksrapport. Daarnaast geven we aan alle deelnemende scholen een aantal nummers van het tijdschrift Quest Junior. Door deelname draagt u bovendien bij aan de onderbouwing van landelijke beleidsmaatregelen en preventieprogramma’s zoals de Gezonde School, de NIX18 campagne en de Rookvrije Generatie.
Fijn dat uw school wil meedoen aan het onderzoek! U kunt zich aanmelden bij 'Doet u mee? '.
Nee dit is helaas niet mogelijk. Per school doen ongeveer 25 leerlingen van groep 8 mee. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Bovendien worden de gegevens zo verzameld dat ze niet te herleiden zijn naar leerlingen, klassen of de school. Op deze manier beschermen wij de anonimiteit. In het voorjaar van 2022 ontvangt uw school wel het landelijke onderzoeksrapport.
De privacy van de leerlingen en school wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling of die van de school. De gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen of scholen. Bekijk onder 'Privacy' ons privacy protocol met daarin achtergrondinformatie voor scholen en ouders over privacy en persoonsgegevens.